Normy i certyfikaty

  • System rynnowy GACEK 125 i GACEK 150 jest produkowany zgodnie z polską normą PN-EN 612 i europejską EN 612.

  • Zgodność z normami potwierdzamy KRAJOWĄ DEKLARACJĄ ZGODNOŚCI

  • Na nasze rynny udzielamy 10 letniej pisemnej gwarancji.

  • Rynny GACEK oparte są na systemie połączeń uszczelkowych.